Téma

 

     DEKD sa konajú každoročne v mesiaci september v kontexte vybranej témy. Akceptovanie témy jednotlivými štátmi je dobrovoľné, rovnako je možné ju upraviť, prípadne organizovať jednotlivé aktivity podľa vlastnej vôle. Viac informácií je na stránke podujatia European Heritage Days.

 

     Na stretnutí v Madride v roku 2016 boli dohodnuté témy na najbližšie obdobie. V anglickom jazyku je ich znenie:

 

     Pre tému aktuálneho ročníka 2019 bola zostavená A-Z brožúra s cieľom napomôcť pri hľadaní vlastného definovania témy pre jednotlivé krajiny. Po konzultácii generálnych partnerov a koordinátorov bola na Slovensku téma DEKD 2019 uvedená ako "Umenie a zážitok".

 

     Pri hľadaní vhodnej aktivity pre DEKD 2019 na Slovensku je možné nájsť inšpiráciu v brožúre 101 ideí vydanej pre paneurópsku tému "Arts and Entertainment".