Súťaž grafickej prezentácie podujatia

 

     ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska vypisuje súťaž grafickej prezentácie podujatia DEKD 2019.

     Do súťaže sa môže zapojiť jednotlivec alebo tím autorov, fyzické aj právnické osoby. Účasť v súťaži nie je limitovaná vekom, ani profesiou. Do súťaže budú zaradené všetky návrhy, ktoré autori dodajú do dátumu uzávierky, ktorá je 16. júna 2019 o 24.00 hod.

     Predmetom súťaže je hlavný plagát podujatia. Grafický motív by mal odkazovať na podujatie ako také, na tému podujatia (pre rok 2019 je to "Arts & Entertainment") a na hosťujúce mesto otváracieho ceremoniálu podujatia - Banskú Štiavnicu.

     Pre inšpiráciu si môžete pozrieť víťazné plagáty z ročníkov 2017 a 2018.

 

Výberové konanie na koordinátora

 

     ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska vypisujú konkurz na pozíciu krajského koordinátora Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019.

 

     Koordinácia bude prebiehať od 1. júna 2019 kontinuálne počas celého roka. Samotné podujatie bude v mesiaci september.

 

     Úlohy krajského koordinátora:

- vyhľadávanie potenciálov DEKD v rámci kraja, partnerov, finančných zdrojov a organizátorov aktivít (požiť koncepčný aj živelný prístup)

- budovanie databázy kontaktov a aktivít s cieľom dlhodobej spolupráce

- zabezpečenie informačného toku medzi hlavným koordinátorom podujatia a organizátormi aktivít

- vedenie poradenstva organizátorom v rámci tvorby, propagácie a realizácie aktivít

- korekcia katalógu aktivít v rámci kraja na webovej stránke podujatia

- distribúcia propagačných materiálov a reklamných predmetov

- propagácia podujatia, osveta, práca s regionálnymi médiami

- účasť na vybraných podujatiach

- aktívna účasť na stretnutiach koordinátorov s cieľom optimalizácie nastavení, zdieľania skúseností, motivácie

 

     Osobné predpoklady a znalosti uchádzača:

- komunikatívnosť

- samostatnosť

- schopnosť pracovať v tíme

- všeobecný prehľad o kultúrnom dianí v kraji

- prax v podobnom zameraní (kultúra, obnova pamiatok, turizmus)

- počítačové znalosti: internet, Microsoft Word, Microsoft Excel

 

     Prihlášky spolu so životopisom posielajte do 26. mája 2019 (vrátane) e-mailom na adresu gnosiska@gmail.com. Do predmetu správy uveďte heslo „krajský koordinátor – konkurz“.

 

     O výsledkoch konkurzu budú všetci uchádzači oboznámení do 28. mája 2019.

 

    Výberové konanie bolo ukončené, kontakty na vybraných koordinátorov nájdete v záložke kontakt.