Program

 

názov konferencie: Divadlo v umení / umenie v divadle

 

termín: 30.9. 2019 od 9.00 do 13.00 hod., poobede exkurzia
miesto konania: Divadlo Jána Palárika v Trnave
 
 

     Vedecká konferencia je interdisciplinárnym pohľadom na fenomén zvaný divadlo v kontexte nášho kultúrneho dedičstva. Okrem divadelného umenia v nej tak majú svoje prirodzené miesto dejiny a obnova divadelných budov, dejiny rôznych divadelných súborov a spolkov, či rôznorodé archívno-historické a literárno-historické témy späté s divadlom. Voľba témy konferencie korešponduje nielen so zameraním tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ale je tiež spojená s blížiacim sa 30. výročím Nežnej revolúcie, kde zohrali divadelníci jednu z hlavných rolí.