Kontakt

 

Hlavný koordinátor:

Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.
tel.: +421904 927 396
e-mail:  dekd.petrasova@gmail.com

 

Konferencia Kultúrne dedičstvo:

Ing. arch. Alexandra Škrinárová, PhD.
tel.: +421944 002 327
e-mail:  dekd.kulturnededicstvo@gmail.com

 

Web & Info:

Mgr. Peter Palgut
tel.: +421950 755 627
e-mail:  dekd.info@gmail.com

 

 

Koordinátor pre Bratislavský kraj:

Mgr. Michaela Kubíková
tel.: +421907 296 724
e-mail:  dekd.bratislava@gmail.com

 

Koordinátor pre Trnavský kraj:

PhDr. Júlia Ragačová
tel.: +421907 622 139
e-mail:  trnava.dekd@gmail.com

 

Koordinátor pre Trenčiansky kraj:

Mgr. Miroslava Kuracinová Valová, PhD.
tel.: +421903 119 205
e-mail:  dekd.trencin@gmail.com

 

Koordinátor pre Žilinský kraj:

Mgr. Andrea Smitková
tel.: +421917 240 364
e-mail:  zilina.dekd@gmail.com

 

Koordinátor pre Banskobystrický kraj:

Mgr. Dana Kukurová
tel.: +421915 829 163
e-mail:  dekd.banskabystrica@gmail.com

 

Koordinátor pre Košický kraj:

PhDr. Gabriel Szeghy, PhD.
tel.: +421907 682 131
e-mail:  dekd.kosice@gmail.com

 

Koordinátor pre Nitriansky kraj:

Mgr. Michaela Niklová, PhD.
tel.: +421 917 282 719
e-mail:  dekd.nitra@gmail.com

 

Koordinátora pre Prešovský kraj zastupuje:

Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD.
tel.: +421904 927 396
e-mail:  dekd.petrasova@gmail.com