Náboženské pomery a konfesionalita v odraze knižnej kultúry a prameňoch (osobnosti – udalosti – pamiatky)

Dátum: 10.09.2019 08:00
Lokalita: Štátna vedecká knižnica v Prešove, Prešov
Typ aktivity: Prednáška, seminár, konferencia
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Prešove, Hlavná 99, 081 89 Prešov
Popis:

Program konferencie je postavený na viacerých tematických okruhoch – slovenské cirkevné, kultúrne a duchovné dejiny, pramene k cirkevným dejinám, cirkevné rady a rehole a ich prínos v oblasti vzdelania a kultúry, cirkevná reformácia, protireformácia, novovek, osobnosti slovenských dejín, historické knižnice; kultúrne dedičstvo Slovenska a Slovákov.

Obec: Prešov
Adresa: Hlavná 99, 081 89 Prešov
Okres: Prešov
GPS súradnice: 48.9989, 21.239
Kraj: Prešovský kraj
Vstupné: Zadarmo
Kontakty:
http://www.svkpo.sk
Doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD.
ohkf@svkpo.gov.sk
+421 51 245 1118